Oferta

Doradztwo Ekologiczne LADYBIRD stara się zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska, również na zasadach outsourcingu na odległość. Jeśli zachodzi taka potrzeba mogą Państwo liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów w miejscu prowadzenia swojej działalności.

W szczególności świadczymy usługi w zakresie przygotowywania:

  • opracowań zmierzających do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko)
  • wniosków na gospodarowanie odpadami (wytwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów)
  • dokumentów związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza (wniosek o wydanie pozwolenia, zgłoszenie instalacji)
  • operatów wodnoprawnych (na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód, zrzut ścieków)

Oferujemy Państwu również swoje usługi w zakresie:

  • prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów wraz z przygotowaniem zbiorczego zestawienia danych o odpadach
  • ewidencjonowania i naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
  • dokonania rejestracji do bazy KOBiZe (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).
  • szkolenia pracowników np. w celu prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości, zapoznania z bieżącym prawem ochrony środowiska, właściwego postępowania z odpadami itp.

Wykonujemy modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych.

Samorządom oferujemy pomoc w opracowaniu Programów Ochrony Środowiska, Programów Usuwania Azbestu oraz innych dokumentów związanych z projektowaniem rozwiązań dot. ochrony środowiska.