Start

Witam serdecznie na stronie internetowej
Doradztwa Ekologicznego LADYBIRD.

 

Głównym obszarem działalności prowadzonej przeze mnie firmy jest obsługa przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, a przede wszystkim: wspieranie przedsiębiorców w trudnym procesie inwestycyjnym związanym z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, uzyskaniem pozwoleń sektorowych: na gospodarowanie odpadami, wodnoprawnych, emisję zanieczyszczeń do środowiska, a także dbaniem o bieżące aspekty działalności związanej z gospodarowaniem odpadami i korzystaniem ze środowiska (prowadzenie ewidencji odpadów oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska).

Praca, którą wykonuję i koordynuję oparta jest na rzetelnej wiedzy o środowisku oraz bogatym doświadczeniu moim i moich współpracowników.

Zapraszam do współpracy
Anna Tritt